Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Under de senaste åren har flera nya regler införts som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader, och fler nya regler är på väg.

 

Stålentreprenader kan upphandlas och genomföras på många olika sätt. Oberoende av hur byggprocessen utformas kan man dock särskilja tre olika huvudfaser, projektering, tillverkning respektive utförande & montering som på olika sätt och i varierande grad berörs av det nya regelverket.

 

Under knappen Inköp hittar du råd och rekommendationer för inköp och upphandling av projektering, tillverkning respektive utförande & montering.

 

Via de övriga knapparna till vänster hittar du beskrivningar och förklaringar av bygg- och kontrollprocessen för stålentreprenader. Där hittar du även information om de delar av regelverket som berör stålentreprenader och definitioner av vissa centrala begrepp.

 

Alla figurer och all text som är i någon annan färg än svart är klickbara och har ytterligare underliggande information.

 

Om inget annat anges är de råd och rekommendationer som redovisas här projektgruppens tolkning av den information som fanns tillgänglig i april 2014.

 

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 har utvecklats av ProDevelopment AB med bidrag från SBUF och med stöd av NCC, Peab, SBI och Skanska, och är i första hand avsett som ett hjälpmedel för beställare och inköpare av hela eller delar av stålentreprenader.

 

www.1090.se administreras av ProDevelopment AB