Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Med det nya regelverket med Byggproduktförordningen, SS-EN 1090, EKS och eurokoderna följer det även med en hel del nya begrepp, men vi har även sedan tidigare en del begrepp som kan vara bra att känna till.

 

Här finns ett urval av dessa begrepp, termer och definitioner samlade, uppdelade efter i vilket dokument de anges. Alla termer i alfabetisk ordning finns också samlade här.

 

Termer och definitioner enligt: