Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärförmåga

Värde eller uppsättning värden för de laster som kan bäras av komponenten, som antingen avser en enda typ av belastning och riktning, eller en uppsättning belastningar med olika riktningar, som avser en definierad nivå av bärförmåga enligt EN 1990 och tillämpliga delar av EN 1993, EN 1994 eller EN 1999. För byggsatser avser bärförmågan den belastning och de belastningskombinationer som byggsatsen kan bära, och som har relevans för bärverket vid avsedd användning.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning