Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärförmågeegenskaper

Egenskaper som relateras till komponentens förmåga att fungera tillfredsställande vid påverkan av de laster den utsätts för. En komponents bärförmågeegenskaper avser bärförmåga, deformation i bruksgränstillstånd, utmattningshållfasthet och brandmotstånd. De bärförmågeegenskaper som krävs ska uppnås genom lämplig bärverksdimensionering och tillverkning enligt komponentspecifikation.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning