Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärverksdelar

Komponenter som ingår som bärande delar i konstruktioner och är dimensionerade så att de ger tillräcklig bärförmåga och stabilitet, brandmotstånd om så krävs, samt att de uppfyller kraven på beständighet och brukbarhet. En bärverksdel kan användas som den är eller ingå i ett byggnadsverk.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning