Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggsats

En uppsättning bärverksdelar som monteras på plats (det monterade systemet av bärverksdelar är ett "bärverk").

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning