Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Dimensioneringsunderlag

Dokument som innehåller all nödvändig information för dimensionering av komponenten, med hänsyn tagen till avsedd användning.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning