Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Europeiska tekniska specifikationer

Europastandarder och europeiska tekniska godkännanden, s k ETA, för byggprodukter.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning