Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Komponentspecifikation

Ett eller flera dokument som ger all nödvändig information och tekniska krav för tillverkning av bärverksdelen.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning