Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Svetsbarhet

Kvalitetsangivelse för ett stål- eller aluminiummaterial för vilket en kvalificerad svetsprocedur kan tas fram (se EN ISO 15607).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning