Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillverkning

De arbetsmoment som krävs för att framställa komponenten. Arbetsmomenten kan inbegripa beredning, svetsning, mekanisk fastsättning, montering, provning och dokumentering av deklarerade egenskaper.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning