Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Utvärderingsmetod

Metod för att kontrollera att komponentens egenskaper överensstämmer med de värden som ska deklareras och att de överensstämmer med andra erforderliga värden som används vid utvärdering av överensstämmelse av egenskaper såsom materialegenskaper, geometri och bärförmågeegenskaper. Om fysisk provning ligger till grund för utvärderingen används termen provningsmetod. Om konstruktionsberäkningar används för utvärdering av bärförmåga eller utmattningshållfasthet används termen första typberäkning (ITC).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-1

Lista över termer i alfabetisk ordning