Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Avvikelse

Här hänvisar SS-EN 1090-2 till SS-EN ISO 9000. Avvikelse definieras i SS-EN ISO 9000 som icke-uppfyllande av ett krav. Krav definieras i sin tur som behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning