Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Beredning

Alla aktiviteter som utförs på grundprodukten med tillhörande material med syfte att tillverka monteringsfärdiga delar, d v s märkning, hantering, lagring, kapning, formning och håltagning.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning