Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bruksklass

Anger klasstillhörighet för en komponent med hänsyn till de förutsättningar som gäller vid brukande.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning