Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggnadsverk

Denna term täcker både byggnader och anläggningar och den refererar till hela byggnadsverket bestående av både bärande och icke bärande delar.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning