Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Utförandeklass (EXC = Execution Class)

Anger genom klasstillhörighet en specifik uppsättning krav som gäller för utförandet. Utförandeklassen kan specificeras för en hel stålkonstruktion eller för en enskild del eller detalj av den.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning