Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Förteckning över utförandekrav

En samling dokument som preciserar tekniska specifikationer och krav för ett bestämt bärverk i stål. Förteckningen innehåller tilläggsinformation som krävs för utförandet och som enligt SS-EN 1090-2 ska föreskrivas. Förteckningen över utförandekrav kan ses som en samling specifikationer och krav för tillverkning och montering av konstruktionsdelar av stål där tillverkningskraven ges som en samling komponentspecifikationer enligt SS-EN 1090-1.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning