Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Förutsatt monteringsmetod

Anger monteringsmetod med hänsyn till de antaganden som förutsatts vid dimensioneringen.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning