Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Funktionstolerans

Geometrisk tolerans som kan erfordras för att uppfylla andra krav än bärförmåga och stabilitet, t ex krav på passning och utseende.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning