Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Komponent

Del av stålbärverk som i sig kan bestå av flera delar.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning