Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Kompletterande oförstörande provning

Oförstörande provningsmetoder (NDT - Non Destructive Testing) utöver visuell kontroll, t ex provning med magnetpulver, penetrant, virvelström, ultraljud eller radiografi (röntgen).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning