Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Särskild tolerans

Geometrisk tolerans som inte omfattas av de toleranser som ges av SS-EN 1090-2 utan som anges särskilt i ett specifikt fall.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning