Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Stålkonstruktion

Bärverk av stål eller stålbyggnadskomponenter i byggnadsverk.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning