Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillverkning

Alla aktiviteter som krävs för att tillverka och leverera en komponent. Detta omfattar anskaffning, beredning, sammanfogning, d v s svetsning och mekaniska förband, transport, ytbehandling, kontroll och dokumentation.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning