Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillverkningskategori

Anger kategoritillhörighet för en komponent med hänsyn till de tillverkningsmetoder som används för dess utförande.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning