Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Tillverkningstolerans

Tillåten måttavvikelse för en komponent från komponenttillverkare.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning