Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Utförande

Alla aktiviteter som ingår i det fysiska färdigställandet av byggnadsverket, d v s anskaffning, tillverkning, svetsning, mekaniska förband, transport, montering, ytbehandling, kontroll, dokumentation.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning