Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Väsentlig tolerans

Geometrisk tolerans som är en förutsättning för bärverkets bärförmåga och stabilitet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090-2

Lista över termer och i alfabetisk ordning