Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Avsedd livslängd

Antagen tidsperiod för vilken ett bärverk eller en del av det skall användas för sitt avsedda ändamål med förväntat underhåll men utan att större reparationer är nödvändiga.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning