Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärande system

En byggnads eller anläggnings bärande delar och sättet som dessa samverkar.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning