Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärverk

Ordnad kombination av sammanfogade delar dimensionerade för att bära laster och ge tillräcklig styvhet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning