Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärverksanalys

Förfarande eller algoritm för bestämning av lasteffekter i varje punkt på ett bärverk. En bärverksanalys kan behöva utföras på tre olika nivåer med olika modeller: Global analys, analys av bärverksdelar, lokal analys.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning