Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärverksdel

Fysiskt urskiljbar del av ett bärverk, t ex pelare, balk, platta, grundläggningspåle.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning