Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bärverksmodell

En ideal modell av det bärande systemet som används för analysändamål, dimensionering och verifiering.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning