Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Branddimensionering

Dimensionering av ett bärverk för att uppnå erforderlig funktion vid brand.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning