Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Brottgränställstånd

Tillstånd förenade med kollaps eller med andra liknande former av brott i bärverket (motsvarar vanligtvis den maximala bärförmågan hos ett bärverk eller bärverksdel).

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning