Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Bruksgränstillstånd

Tillstånd som om det överskrids leder till att angivna bruksvillkor för ett bärverk eller bärverksdel inte längre uppfylls.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning