Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Byggnadsverk

Allting som uppförs eller som är resultat av någon byggverksamhet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning