Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Differentiering av tillförlitlighet

Åtgärder avsedda för samhällsekonomisk optimering av de resurser som skall användas för att uppföra ett byggnadsverk, med beaktande av alla förväntade konsekvenser av ett brott och kostnaden för byggnadsverket.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning