Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Dimensioneringskriterier

Kvantitativa formuleringar som för varje gränstillstånd beskriver de villkor som skall uppfyllas.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning