Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Dimensioneringssituationer

Ett antal fysiska tillstånd som representerar de verkliga tillstånd, som uppkommer under en viss tidsperiod, för vilka dimensioneringen skall visa att de aktuella gränstillstånden inte överskrids.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning