Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Dimensioneringsvärde för en last (Fd)

Värde som erhålls genom att multiplicera det representativa värdet med partialkoefficienten γf. Även produkten av det representativa värdet och partialkoefficienten γF = γSd × γf kan benämnas som lastens dimensioneringsvärde.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning