Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Enstaka last

Last som kan antas vara statistiskt oberoende i tid och rum av andra laster som verkar på bärverket.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning