Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Exceptionell dimensioneringssituation

Dimensioneringssituation som omfattar förhållanden som är exceptionella för bärverket eller dess exponering, inklusive brand, explosion, påkörning eller lokalt brott.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning