Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Fara

Vid tillämpning av SS-EN 1990 – SS-EN 1999, avses en ovanlig och allvarlig händelse, t ex en extrem last eller miljöns påverkan, otillräcklig hållfasthet eller bärförmåga, eller för stora avvikelser från avsedda dimensioner.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning