Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Frekvent värde för en variabel last (Ψ1Qk)

Värde som bestäms – när det kan bestämmas på statistiska grunder – så att antingen den totala tiden inom referensperioden under vilket värdet överskrids utgörs av endast en liten angiven del av referensperioden, eller så att frekvensen av ett överskridande begränsas till ett angivet värde. Det kan uttryckas som en bestämd del av det karakteristiska värdet genom att använda en faktor Ψ1 ≤ 1.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning