Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Geoteknisk last

Last som överförs till bärverket från mark, fyllnadsmassor eller grundvatten.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning