Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Global analys

Bestämning, i ett bärverk, av en samhörande uppsättning av antingen inre krafter och moment, eller spänningar, som är i statisk jämvikt med en särskilt definierad uppsättning av laster på bärverket, och som beror på geometriska och mekaniska egenskaper samt på materialegenskaper.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning