Inköp och kontroll av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090

Gränstillstånd

Tillstånd som om det överskrids leder till att bärverket inte längre uppfyller det aktuella dimensioneringskriteriet.

 

Termer och definitioner enligt SS-EN 1090

Lista över termer i alfabetisk ordning